Styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för skötsel av fastigheten och föreningens ekonomi. Styrelsen har möte ca var tredje vecka och då hanteras bland annat inkommande ärenden från föreningens medlemmar.

Kontakt med styrelsen sker företrädesvis per e-post. Meddelanden till styrelsen kan även lämnas i brevlådan i källaren vid trappa 3.

Se under rubriken Felanmälan för vem du ska kontakta vid felanmälan.

E-post till styrelsen skickas till:
styrelse@brfgustav.se

Brev till styrelsen skickas till:
Styrelsen Brf Gustav
Slussgatan 14:3
211 30 Malmö

Styrelseledamöter och ansvarsområden

Ordförande   Nanna Axmark
Ansvarig miljöhus, längre kommunikationer med boende m.m.

Ledamot   Dana Sederowsky
Kontaktperson teknisk förvaltning, namnskyltsansvarig, m.m.

Ledamot   Eleonor Rosenlind
Trädgårdsansvarig, m.m.

Suppleant   Lisa Lundell
Pubansvarig, m.m. För bokning av puben, skicka gärna ett meddelande till puben@brfgustav.se.

Suppleant   Emanuel Brusewitz Collin
Ansvarig för webbplats, sekreterare m.m.

Avgående styrelseledamöter

Ledamot   Nerman Hopovac
Nyckelansvarig, ansvarig för gårdsbladet, kontaktperson tvättmaskinsservice, m.m.

Ledamot   Ludvig Uppman
Ansvarig för Ekonomi, OVK samt IT, m.m.