Styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för skötsel av fastigheten och föreningens ekonomi. Styrelsen har möte ca var tredje vecka och då hanteras bland annat inkommande ärenden från föreningens medlemmar.

Kontakt med styrelsen sker företrädesvis per e-post. Meddelanden till styrelsen kan även lämnas i brevlådan i källaren vid trappa 3.

Se under rubriken Felanmälan för vem du ska kontakta vid felanmälan.

E-post till styrelsen skickas till:
styrelse@brfgustav.se

Brev till styrelsen skickas till:
Styrelsen Brf Gustav
Slussgatan 14:3
211 30 Malmö

Styrelseledamöter och ansvarsområden

Ordförande   Nanna Axmark
Ansvarig miljöhus, längre kommunikationer med boende m.m.

Ledamot Lisa Lundell
Kassör m.m.

Ledamot Emanuel Brusewitz Collin
Ansvarig för webbplats, sekreterare, tekniska frågor m.m.

Ledamot Valentin Malm
Ansvarig elektricitet, brand m.m.

Ledamot Claudia Cuellar
Ansvarig för gården och utemiljö.

Suppleant Fredrik Andersson
Ansvarig för Nyckelhantering, sekreterare, puben, m.m. För bokning av puben, skicka gärna ett meddelande till fredrik@brfgustav.se.

Suppleant Anna Witt
Ansvarig kommunikationer med boende och gårdsblad m.m.

Suppleant Christina Nordstjärna