Styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för skötsel av fastigheten och föreningens ekonomi. Styrelsen har möte ca var tredje vecka och då hanteras bland annat inkommande ärenden från föreningens medlemmar.

Kontakt med styrelsen sker företrädesvis per e-post. Meddelanden till styrelsen kan även lämnas i brevlådan i källaren vid trappa 3.

Se under rubriken Felanmälan för vem du ska kontakta vid felanmälan.

E-post till styrelsen skickas till:
styrelse@brfgustav.se

Brev till styrelsen skickas till:
Styrelsen Brf Gustav
Slussgatan 14:3
211 30 Malmö

Styrelseledamöter och ansvarsområden

Ordförande   Nanna Axmark
Kontakt med medlemmar i allmänna frågor, informationsansvarig, ansvarig för miljöhus, m.m.

Ledamot   Ludvig Uppman
Ansvarig för OVK samt IT, m.m.

Ledamot   Nerman Hopovac
Nyckelansvarig, ansvarig för gårdsbladet, kontaktperson tvättmaskinsservice, m.m.

Ledamot   Lisa Lundell
Pubansvarig, m.m. För bokning av puben, skicka gärna ett meddelande till puben@brfgustav.se.

Ledamot   Eleonor Rosenlind
Trädgårdsansvarig, m.m.

Suppleant   Dana Sederowsky
Kontaktperson teknisk förvaltning, namnskyltsansvarig, m.m.

Suppleant   Emanuel Brusewitz Collin
Sekreterare samt ansvarig för webbplats, m.m.