Styrelse

Styrelse Brf Gustav

Föreningens styrelse ansvarar för skötsel av fastigheten och föreningens ekonomi. Styrelsen sammanträder cirka varannan vecka och då hanteras bland annat inkommande ärenden från föreningens medlemmar.

Kontakt med styrelsen sker företrädelsevis genom e-post.
Meddelanden till styrelsen kan även lämnas i brevlådan i källartrappa 3.

Vid felanmälan, se Felanmälan, styrelsen hanterar inga driftsfel.

E-post till styrelsen skickas till:
styrelse@brfgustav.se

Brev till styrelsen skickas till:
Styrelsen för Brf Gustav
Slussgatan 14:3
211 30 Malmö

Styrelseledamöter och ansvarsområden

Ordförande Sophie Axelsson
Kontakt med medlemmar i allmänna frågor, informationsansvarig, trädgård, hemsida.

Ledamot   Ludvig Uppman
OVK, projekt, IT.

Ledamot  Nanna Axmark
Sekreterare, information till boende, ansvarig för miljöhus, nycklar. 
För beställning av nycklar, skicka gärna ett mail till nycklar@brfgustav.se 

Ledamot Hanna Bremander
Ekonomi, puben, projekt
För bokning av puben, skicka gärna ett mail till puben@brfgustav.se 

Ledamot, Eleonor Rosenlind
Trädgård, projekt.

Suppleant Vilhelmina Ward
Projekt, upphandling.

Suppleant Fredrik Lill
Projekt, samordnare fastighetsskötsel