Kontakt

Föreningens styrelse ansvarar för skötsel av fastigheten och föreningens ekonomi. Styrelsen sammanträder varannan vecka, då inkommande ärenden från föreningens medlemmar hanteras.

Kontakt med styrelsen sker företrädelsevis genom e-post.
Meddelanden till styrelsen kan även lämnas i brevlådan i källartrappa 3.

Vid felanmälan, se Felanmälan, styrelsen hanterar just nu driftsfel.

E-post till styrelsen skickas till:
styrelse@brfgustav.se

Brev till styrelsen skickas till:
Styrelsen för Brf Gustav
Slussgatan 14:3
211 30 Malmö