Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara styrelsen tillhanda skriftligen och innehålla skälet för begäran, tidsperiod, dina nya kontaktuppgifter under hyresperioden och hyresgästens kontaktuppgifter. Blankett för ansökan finns här. Styrelsen godkänner normalt en period om 12 månader med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare högst 12 månader. Besittningsskyddet för andrahandshyresgästen ska avtalas bort genom skriftlig överenskommelse mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. En andrahandsupplåtelse får inte påbörjas innan styrelsen lämnat sitt samtycke. Styrelsen rekommenderar att bostadsrättsinnehavaren själv betalar in månadsavgiften eftersom det är bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen.

Föreningen tar ut en administrationsavgift för andrahandsuthyrningar. Avgiften för andrahandsupplåtelse uppgår årligen till 10 procent av gällande prisbasbelopp. Avgiften för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften administreras av Bredablick Förvaltning och läggs till månadsavgiften.

Om en medlem olovligen bedriver andrahandsuthyrning och inte följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga omgående upphör med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.