Aktuell information

Här finner du som boende i Brf Gustav aktuell information.

Dag- och spillvattenprojekt

Arbete för dag- och spillvatten har påbörjats under januari 2020. Arbetet utförs i etapper och avslutas med upprustning av trädgården. Slutdatum är planerat mellan maj-juni 2020.