Aktuell information

Nedan finner du som boende aktuell information om till exempel pågående underhållsprojekt.

Just nu renoveras fönster vid trappa 1. Detta är ett test för att se hur mucket som behöver bytas ut för att nästa sommar göras på resterande trappor på innergården. Cykelparkering under renoveringstiden kommer att vara lite krångligare än vanligt. 

Det är många som frågar om uthyrning av ”puben”, tyvärr är det inte möjligt då den används av hantverkare som lunchrum samt förvaring av kläder, verktyg och liknande.

Som ni säkert lagt märke till är det många saker som händer på gården. Re-lining-arbetet i källaren är klart och ska godkännas av inspekör innan det kan ses som helt färdigt. Snart kommer bottenrören för stuprännorna på utsidan BRF Gustav bytas ut ett arbetet som antagligen kommer gå snabbt.

Om man känner att min vill veta mer om underhållningsplan eller har andra frågor är ett möte för trapphusrenovering planerat för augusti/september/oktober. Mer exakt datum och innehåll kommer att tas beslut om och meddelas av styrelsen senare i sommar.