Aktuell information

Här finner du som boende i Brf Gustav aktuell information.

Gemensam el

Information gällande gemensam el har gått ut till boende via postfack samt finns uppsatt i varje trappuppgång.

Dag- och spillvattenprojekt

Efter semesterperioden 2019 planeras arbetet för dag-och spillvatten påbörjas. Styrelsen kommer informera boende via utskick och eventuella frågor kan ställas via e-post.

Projekt för återställande av trädgård påbörjas efter att dag-och spillvattenarbetet är slutfört.