Brandskydd

Agerande vid brand:

  • Vid rökfyllt trapphus – stanna i lägenheten.
  • Vid brand i lägenheten – utrym och stäng lägenhetsdörren mot trapphuset.

För att möjliggöra tidig upptäckt av brand:

  • Det ska finnas minst en brandvarnare per lägenhet.
  • Brandvarnaren bör placeras utanför sovrummet, helst i hallen.
  • En brandvarnare bör inte vara äldre än 10 år. Byt ut gamla brandvarnare. Det finns nya sorters brandvarnare med s.k. engångsbatterier vilka har en livslängd på 10 år.
  • Kontrollera brandvarnarens funktionsduglighet en gång per månad genom att trycka på testknappen.
  • Se till att ´byta batterier i brandvarnaren.
  • Finns det behov av fler brandvarnare – hör av dig till styrelsen.

Kom ihåg att det alltid är brukaren som ansvarar för att brandvarnaren testas och att batteribyte sker.

Trapphus utgör utrymningsväg och ska hållas fritt från brännbart material. Inte heller barnvagnar, cyklar eller andra föremål som kan försvåra utrymning får förvaras i trapphuset. Förutom att detta utgör risk för liv och hälsa vid brand kan föreningen åläggas att betala böter om detta förekommer.