För Mäklare

Nedan finns information som är särskilt framtagen för mäklare och den som avser att sälja sin bostadsrätt.

Kommunikation vid lägenhetsförsäljning

Kommunikation i samband med en lägenhetsförsäljning i Brf Gustav ska gå mellan säljaren och mäklaren respektive säljaren och styrelsen. Med hänsyn till styrelseledamöternas arbetsbelastning vill vi undvika direktkontakt mellan mäklare och styrelseledamöter. Önskar en spekulant få information om föreningen bör denna informationen komma från säljaren och mäklaren.

Annonsering

Information gällande försäljning av lägenhet i fastigheten är tillåten i samband med visning. Övrig annonsering undanbedes.

Vid visning

Grindar och portar till trapphusen får inte blockeras eller på annat vis hindras från att stängas. Om portar ställs upp ska en mäklare eller mäklarassistent stå i anslutning till porten.

Mäklare är ansvariga för att, vid visning, möta upp spekulanter vid grindarna. Portkod /grindkod får inte kommuniceras till spekulanter.

Visningsmateriel får inte fästas på grindar, dörrar eller fönsterrutor.

Information om huset och föreningen

Föreningens namn och organisationsnummer?

Bostadsrättsföreningen Gustav, org.nr 746000-1295.

Är föreningen en s.k. äkta bostadsrättsförening?

Ja.

Byggår?

Huset uppfördes under åren 1906 −1907 för järnvägens anställda. Byggherre var Statens Järnvägars Änke- och Pupillkassa. Fastigheten förblev i SJ:s ägo fram till år 1939 då den övergick till bostadsrättsföreningen som bildades samma år.

När bildades föreningen?

År 1939.

Antal lägenheter i föreningen?

92 st. Samtliga upplåts med bostadsrätt.

Antal portar/ingångar?

11 portar.

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme & vatten. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet vilket innebär att man som boende inte själv behöver teckna ett bostadsrättstillägg till sin vanliga hemförsäkring. Debitering för elförbrukning sker kvartalsvis som en separat post på avin för månadsavgiften.

Planerade avgiftshöjningar: 0 % 2022, 15% 2023.

Har föreningen något gemensamt el- och vattenabonnemang?

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang. Debitering för elförbrukning sker kvartalsvis som en separat post på avin för månadsavgiften. Vatten ingår i månadsavgiften.

Lägenhetens storlek?

Den som vill kontrollera uppgifter om en lägenhets storlek får själv genomföra en uppmätning. Styrelsen uttalar sig inte om lägenheternas storlek.

Säkerhetsdörrar?

Nej. Inte heller tillåtet att själv installera.

Hiss?

Nej.

Antal lokaler i föreningen?

Det finns inte några lokaler i huset där det bedrivs verksamhet.

Äger föreningen marken?

Ja, föreningen är lagfaren ägare till fastigheten Malmö Gustav 1.

Cykelrum?

Nej, men det finns cykelställ på gården längs husfasaden.

Parkeringsplatser som tillhör föreningen

Nej.

Parkeringsmöjligheter i området

Boendeparkering kan erhållas om man är folkbokförd inom stadsdelen. Ansökan görs hos Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Festlokal

I föreningen finns en gemensamtslokal som kan användas för privata fester och evenemang mot en mindre avgift.

Hobbyrum/verkstad

Ja, nyttjas av boende utan kostnad.

Gemensam tvättstuga

I källaren finns tre tvättstugor med tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp alternativt torkrum.

Gemensam uteplats/gård

Stor, grönskande innergård med öppna gräsytor, träd, buskar och fina planteringar som bidrar till en gemytlig atmosfär. Detta är troligtvis en av Malmös vackraste innergårdar. Här finns även lekplats för de små, fasta grillar och gott om sittplatser och utemöbler. Möjlighet till odling i odlingslådor finns för den intresserade och periodvis uppstår “odlingsgrupper” som organiserar detta. I övrigt sköts gården och huset av trädgårdsmästare och fastighetsskötare.

Finns det något förråd som tillhör lägenheten?

Till lägenheten hör både ett källarförråd och ett vindsförråd.

Ingår Kabel-TV i avgiften?

Nej, föreningen är just nu ansluten till kabelnätet. men avtalet med Leverantör: Telenor. Service: Sydantenn. Sägs upp under 2024.

Ingår bredband i avgiften?

Ja, upp till 1000/1000 Mbit/s bredband via Ownit ingår i månadsavgiften.

Medlemskap

Till vem skickas ansökan om medlemskap?

Till Bredablick Förvaltning.

Adress:
BREDABLICK FÖRVALTNING
Box 243
201 22 Malmö

Hur tas beslut om medlemskap?

Vid nästkommande styrelsemöte efter att ansökan mottagits. Styrelsen sammanträder vanligtvis 1-2 gånger per månad.

Hur snabbt kan vi få medlemskapet beviljat?

Ca tre veckor efter att ansökan inkommit.

Tillämpas tillsyn?

Nej, tillsyn tillämpas ej. Det är upp till  köparen att genomföra besiktning inför överlåtelsen.

Skötsel och underhåll

Gemensamma städdagar eller trädgårdsdagar?

Två gånger om året anordnar föreningen en “gårdsdag”. Alla som vill hjälper då till med enklare renoveringsarbete, trädgårdsarbete och städning av gemensamma utrymmen. Gemensam fika eller mat gör dessa dagar ännu trevligare.

Underhållsplan

 • 202X Uppfräshning av trapphus. Förarbete utfört, skjutet på framtiden för bättre räntor.
 • 2024-2025: Punktvis omfogning av fasad.

Observera att ovan information kan komma att ändras.

Under de senaste åren har föreningen bland annat genomfört följande underhåll:

 • 2023: Renovering av fönster innergård
 • 2022: Renovering av fönster mot gården trappa 1.
 • 2022: Byte av stuprör
 • 2022: Relining av horisontella avloppsstammar i källaren.
 • 2021: Byte av grindar till gården med förstärkt inbrottsskydd för ökad trygghet.
 • 2020: Renovering av gården inkl. byte av dagvattenbrunnar, markanläggning och trädgårdsmöbler.
 • 2019: Installation av individuell mätning och debitering av el (IMD).
 • 2019: Renovering av fönster mot Fredriksbergsgatan.
 • 2018: Renovering av fönster mot Frihamnsviadukten.
 • 2017: Relining av vertikala avloppsstammar i huset.

Ägarandelar

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar?

Nej, se föreningens stadgar.

Accepterar föreningen delat ägande (till exempel barn och förälder)?

Ja, om den som bor i lägenheten är en av delägarna. Delägarna ska vara delaktiga i föreningens skötsel.

Förvaltning

Ekonomisk förvaltare

Bredablick Förvaltning i Sverige AB från och med år 2015.

Teknisk förvaltare

Styrelsen från och med 2023

Trädgårdsmästare

Joäng Mark & Trädgård AB från och med år 2020.

Avgifter

Pantsättningsavgift

1% av prisbasbeloppet. Betalas av pantsättaren.

Överlåtelseavgift

2,5% av prisbasbeloppet. Betalas av köparen.

Beslutade/planerade förändringar av månadsavgiften? 

Se information i årsredovisningen.

Hur har avgiften förändrats de senaste åren och hur mycket?

Se information i årsredovisningen.

Ekonomi

Se information i årsredovisningen.