Detaljinformation


Information om föreningen

På hemsidan finner ni bland annat föreningens stadgartrivselregler och senaste årsredovisningar samt sammanställd information för mäklare.

Kommunikation vid lägenhetsförsäljning

All kommunikation i samband med en lägenhetsförsäljning i Brf Gustav ska gå mellan säljaren och mäklaren respektive säljaren och styrelsen. Med hänsyn till styrelseledamöternas arbetsbelastning vill vi undvika direktkontakt mellan mäklare och styrelseledamöter.

Lägenheternas storlek

Den som vill kontrollera uppgifter om en lägenhets storlek får själv genomföra en uppmätning. Styrelsen uttalar sig inte om lägenheternas storlek.

Föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma delas ut till medlemmarna i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Årsstämman hålls normalt under perioden maj-juni varje år. Motioner till stämman lämnas in senast den 31 januari eller vid den senare tidpunkt som styrelsen beslutar. Om en medlem inte kan närvara på stämman finns möjligheten att lämna en fullmakt till en annan medlem.

Avgifter

Se information i den senaste årsredovisningen.

Bredband

Bredband levereras av Ownit. Upp till 1000 Mbit/s dubbelriktad anslutning med en fast IP-adress ingår i månadsavgiften.

Renoveringar och underhåll av huset

Se information i den senaste årsredovisningen.

Renoveringar inne i lägenheterna

Se föreningens trivselregler under rubrikerna ”Lägenhetsunderhåll” och ”Förändringar i lägenheten”.

Vatten

Vattnet stängs av via huvudkran. Ta alltid kontakt med styrelsen om du behöver stänga vattnet. Det är inte tillåtet att själv stänga av huvudkranen. Tänk även på att informera berörda boende i huset i god tid innan vattnet stängs av.

Elmätarna

Elmätare sitter i speciella skåp i källaren. Om du behöver komma åt mätaren eller stänga av elförsörjningen till din lägenhet vid elarbete, kontakta styrelsen i god tid.

Spisar

Huset är anslutet till gasnätet och de flesta lägenheter är utrustade med gasspis. Det kan vara möjligt att installera elspis. Konsultera elektriker och styrelsen om frågan blir aktuell.

Tvättmaskin

Tvättmaskiner som installeras i lägenheter måste av försäkringsmässiga skäl finnas i en miljö som är våtrumsanpassad. Observera att kök vanligtvis inte är våtrumsanpassade.

Ytterdörrarna

Ytterdörrarna i lägenheterna är inte så kallade säkerhetsdörrar. Det är inte tillåtet att byta ut eller modifiera dörren till din lägenhet. Vill du öka inbrottsskyddet, rekommenderar styrelsen att du installerar en gallergrind innanför ytterdörren.

Nycklar

Behöver du en ny lägenhetsnyckel ska du kontakta styrelsen som beställer den hos en låsfirma. Du ska själv hämta upp nyckeln hos låsfirman. Du betalar själv på plats – glöm inte legitimation!

Namnskylt och namntavla

För att beställa namnskylt till ytterdörren kontaktar du styrelsen på styrelse@brfgustav.se. Skriv ”Namnskylt” i ämnesraden och önskat namn i e-postmeddelandet. Normalt är det bara efternamn(en) som skrivs på skylten. Om det av någon anledning känns befogat kan första bokstaven i förnamnet finnas med före efternamnet.

Namnet på tavlan i trappen ändras i samband med att namnskylten levereras.

Vind och källare

Till varje lägenhet hör ett källarförråd och ett vindsförråd. Styrelsen rekommenderar att du inte förvarar värdefulla föremål i förråden, i synnerhet inte i källarförråden. Inbrott har förekommit.

Gemensamma gårdsdagar och container för blandat avfall

Två gånger om året anordnar föreningen en “gårdsdag”. Alla som vill hjälper då till med enklare renoveringsarbete, trädgårdsarbete och städning av gemensamma utrymmen. Gemensam fika eller mat gör dessa dagar ännu trevligare. I samband med gårdsdagarna brukar föreningen beställa en container för blandat avfall. Information om vad du får och inte får slänga i containern meddelas i samband med detta.

Gemensam lokal

I huset finns den så kallade puben – en källarlokal som kan hyras för en billig peng för fest, barnkalas och dylikt. Du ansvarar för att grannar inte störs och att lokalen städas efteråt.

Portkoder

Portkoderna byts emellanåt och är aktiva dygnet runt.

Hiss

Det finns inte hissar i huset och inte heller några planer på att installera sådana.

Barnvänliga Brf Gustav

Tack vare vår fina gård med staket och grindar är boendet i Brf Gustav väldigt barnvänligt. På gården finns en lekplats med bland annat sandlåda och gungor.

Gården

Vår gård med trädgård används flitigt. Här kan du sola, grilla, fika med mera. Möjlighet till odling i odlingslådor finns för den intresserade, periodvis uppstår ”odlingsgrupper” för att organisera detta. I övrigt sköts gården och huset av trädgårdsmästare och fastighetsskötare.

Grillning

Du får gärna grilla på gården. Använd dig av de murgrillar som finns till medlemmarnas förfogande. Glöm inte att städa efter dig med hjälp av bland annat de tillbehör som finns intill varje murgrill samt ta undan grilltillbehör såsom exempelvis flaska med tändvätska. Aska läggs i för ändamålet avsett kärl.

Rökning

Om du själv eller dina besökande gäster röker ska detta göras till vänster om sophuset så att rök inte tränger in i någon lägenhet. Se till att ni inte lämnar fimpar efter er på marken.