Detaljinformation

Kommunikation vid lägenhetsförsäljning

All kommunikation i samband med en lägenhetsförsäljning i brf Gustav skall gå mellan säljaren och mäklaren respektive säljaren och styrelsen. Med hänsyn till den arbetsbelastning som styrelseledamöterna vill vi undvika kontakt mellan mäklare och styrelseledamöterna.

Information om föreningen

På hemsidan finner ni stadgartrivselreglerårsredovisningar, information om överlåtelser samt en sida med sammanställd information för mäklare. Övriga uppgifter som önskas skall säljaren lämna till mäklaren.

Förmögenhetsvärde

Säljaren får årligen information från styrelsen om lägenhetens förmögenhetsvärde. Det är säljarens ansvar att lämna denna uppgift till mäklaren/köparen.

Lägenhetens storlek

Uppgifter om lägenhetsstorlek finns angivna i säljarens kontrakt. Om mäklaren eller köparen vill kontrollera dessa uppgifter får han eller hon själv genomföra en ny mätning. Styrelsen uttalar sig aldrig om lägenheternas storlek eftersom det finns olika sätt att mäta lägenheter.

Överlåtelse samt godkännande av ny medlem och avslutande av medlemsskap

Mäklaren skall skicka in information till styrelsen om köparen i god tid inför överlåtelsen, minst en månad i förväg, så att styrelsen kan godkänna köparen. De frågor som tas upp vid överlåtelsetillfället, samt aktuella kostnader i samband med detta, är specificerade här. Säljaren kan avsluta sitt medlemskap först när styrelsen bekräftat att alla åtaganden, betalningar etc. är fullgjorda.

Pantfrågor

Pantfrågor behandlas av den i styrelsen som är ansvarig för panter. Kontakten sker vanligen mellan bank och denne. Vid frågor, skriv ett koncist brev till styrelsen.

Föreningsstämma

Föreningsstämma/årsstämma hålls i maj-juni varje år och kallelse skickas ut senast två veckor innan. Motioner till stämman lämnas in senast den 31 januari. Kan man inte komma på föreningsstämman kan fullmakt lämnas till en granne.

Avgiftsökning

Se aktuell information i årsredovisningen.

Bredband

Breadband levereras av Ownit som vid överlåtelse måste informeras för att skriva avtal med köparen. 100Mbps dubbelriktad anslutning med en fast IP-adress ingår i månadsavgiften.

Renoveringar i föreningen

Vänligen se årsredovisningen för aktuella renoveringsplaner.

Renovering och arbete inne i lägenheterna

Vänligen läs trivselregler under Lägenhetsunderhåll och Förändringar i lägenheten.

Vatten (Huvudkran)

Vattnet stängs av via huvudkran. Det är aldrig tillåtet att själv stänga av huvudkranen. Ta alltid kontakt med någon i styrelsen om du behöver stänga vattnet. Vattnet får inte stängas av före klockan nio. Tänk på att informera alla boende i huset i god tid innan du stänger av vattnet!

Elmätarna

Elmätare sitter i speciella skåp i källaren. Om du behöver komma åt mätaren eller stänga av elförsörjningen till din lägenhet vid elarbete, kontakta styrelsen i god tid.

Spisar

Huset har gasspisar. Möjligheten att installera elspis finns, men kan vara begränsad pga elförsörjningen. Konsultera elektriker och styrelse om frågan blir aktuell.

Tvättmaskin

Tvättmaskiner som installeras i lägenheter måste av försäkringsmässiga skäl finnas i en miljö som är våtrums-anpassad. Observera att kök vanligtvis inte är våtrumsanpassade.

Ytterdörrarna

Ytterdörrarna i lägenheterna är inte av så kallad säkerhetstyp. Det är inte tillåtet att byta ut eller modifiera dörren till din lägenhet. Vill man öka inbrottsskyddet, rekommenderar styrelsen att man installerar en gallergrind innanför ytterdörren.

Nycklar

Behöver du en ny lägenhetsnyckel skall du kontakta styrelsen, som beställer den hos en låsfirma. Du skall själv hämta upp nyckeln hos låsfirman. Du betalar själv på plats – glöm inte legitimation!

Namnskylt och namnändring i trapphus

För att beställa namnskylt kontaktar man styrelsen; styrelse@brfgustav.se. Skriv Namnskylt i ämnesraden och önskat namn i e-postmeddelandet.
Normalt är det bara efternamn(en) som skrivs på skylten. Om det av någon anledning känns befogat så kan första bokstaven i förnamnet finnas med före efternamnet.
Namnet i trappen kommer att ändras i samband med att namnskylten levereras.

Vind och källare

Varje lägenhet har ett källarförråd och ett vindsförråd. Styrelsen rekommenderar att man inte förvarar värdefulla föremål i förråden, i synnerhet inte i källarförråden. Inbrott har förekommit.

Gemensamma gårdsdagar och container

Två gånger om året har föreningen en “Gårdsdag”. Alla som vill hjälper då till med enklare renoveringsarbete, trädgårdsarbete och städning av bland annat tvättstugor. Gemensam fika eller mat gör dessa dagar ännu trevligare. I samband med gårdsdagarna tar föreningen in en eller två containrar. Dessa står uppställda ca en vecka och man kan då slänga skräp i dem. Information om vad man får och inte får slänga sätts upp i varje trappuppgång.

Gemensam lokal

I huset finns den så kallade puben – en källarlokal som kan hyras för en billig peng för fester, barnkalas och dylikt. Man ansvarar för att grannar inte störs och att lokalen städas efteråt.

Portkoder

Portkoderna byts emellanåt och är aktiva hela tiden.

Hissar

Det finns inga hissar och det finns inga planer på att installera hissar.

Barnvänliga Gustav

Tack vare vår fina gård är boendet i Brf Gustav väldigt barnvänligt. På gården finns en stor sandlåda och en liten lekstuga samt gungor och andra lekprylar.

Gården

Vår gård är och används mycket om somrarna. Här kan man sola, grilla, fika med mera. Möjlighet till trädgårdsarbete finns för den intresserade, periodvis uppstår “trädgårdsgrupper” som pysslar om rabatterna lite extra. I övrigt sköts gården och huset av trädgårdsmästare och fastighetsskötare.

Grillning

Grillning gillas av många men inte av alla – lukten av tändvätska och rök tränger lätt in i lägenheterna även om fönstren är stängda. Placera därför grillen på behörigt avstånd från huset så att så lite rök som möjligt tar sig in i lägenheterna. Herrelösa grillar eller sådana som stått alltför länge på gården kasseras vid gårdsdagarna.

Rökning

Rökning ska ske på sådant sätt att det inte stör grannar. Fimpar får aldrig slängas på gården. Tänk också på att friskluftsintagen på utsidan och insidan av huset går direkt in till lägenheterna utan filtrering.