Information om överlåtelser

Nya boende får information om föreningens stadgar, ekonomi, nycklar, tvättstugor, ordningsregler och kontaktuppgifter till styrelsen vid inflyttningen.

Föreningen rekommenderar alla köpare att göra en besiktning av lägenheten innan köpet.

Avgifter i anslutning till överlåtelse (per 2013-09-14):

Avgift
Överlåtelseavgift 2,5% av prisbasbeloppet inkl moms betalas av köparen (1113 kr inkl moms 2015)
Namnskylt Självkostnad, ca 300 kronor
Pantförskrivning 1% av prisbasbeloppet inkl moms betalas av pantsättaren (445 kr inkl moms 2015)

Se avsnittet Detaljinformation om Brf Gustav för att få detaljerad information om Brf Gustav.

Lägenhetsförteckning och märklarbild tas fram av Bredablick, andrea.frithiof@bblick.se